19 01 2009

Ali ÖZTÜRK Ekonomist - emeklilikhaber.com


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

.... • En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorularınız İçin Yazın:

emeklilikuzman@gmail.com


Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

Al sana sosyal devlet: Bebeğe 70, buzağıya 350 TL süt parası !

Bebeğe 70, buzağıya 350 TL süt parası

Yeni Sosyal Güvenlik Yasası’yla 65 yaşında emekli olabilecek çocuklara, süt yardımı da beklenen rakamın çok altında geldi. Yasanın ilk halinde 1.277 lira olan süt yardımı SGK Yönetim Kurulu tarafından 70 TL olarak belirlendi.
 
YASEMİN ARPA
NTV-MSNBC


İSTANBUL - 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olacak süt yardımı (emzirme-doğum yardımı) SSK ve Bağ-Kur’lular için 70 TL olarak belirlendi. 2009’da ineklerin yapacağı her buzağı için verilecek doğum parası ise melez ırkta 300, saf ırkta 350 TL olacak. SSK’lılar ve Bağ-Kur’lular için cenaze yardımını rakamı da 289 TL olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Ali Tezel, NTVMSNBC’ye yeni süt yardımı ve cenaze yardımı miktarlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Bir yılda ne değişti de 1.200 TL’den 70 TL’ye düştük? Devede kulak tüyü. Her yıl 80 milyar TL’lik bütçesi olan, her yıl 50 milyar TL emekli maaşı, 30 milyar TL sağlık harcaması yapan sosyal güvenlik kuruluşunda 70 TL süt parası devede kulak. Doğarken kötü, çalışırken kötü, ölünce kötü. Sosyal Güvenlik Yasası öyle bir hale getirildi ki insanlar doğduklarına sevinemiyorlar, yaşadıklarına sevinemiyorlar. 
Haberin devamı
 

Süt ve cenaze yardımını belirleme yetkisi, sosyal güvenlik reformunun yasalaşması süresince tartışmalara yol açmış ve sendikalarla hükümetin anlaşamaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’na bırakılmıştı.

SGK Yönetim Kurumu 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak süt ve cenaze yardımı rakamlarını belirledi. Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Ali Tezel, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yardımlarla ilgili yeni rakamları ve süreci NTVMSNBC’ye değerlendirdi:

MEMUR ÇOCUKLARI STANDART BİRLİĞİNİN DIŞINDA
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu, Ekim-Kasım-Aralık ayında toplanıp bir karara varamadı, her toplantı kavgayla sonuçlandı. En son Ocak ayında toplandılar ve süt parasını SSK ve Bağ-Kur’lular için 70 TL olarak öngördü. Bir kez 70 TL süt parası (emzirme yardımı, doğum yardımı parası) verilecek. Ama memurlarda durum yine farklı. Memurlar önce 133 lira 76 kuruş doğum yardımı parası verilecek. Sonra da her ay çocuk için 13 lira 38 kuruş çocuk yardımı yapılacak. Yani memurlarla ilgili sistem yine eskisi gibi devam ediyor. Ama SSK ve Bağ-Kur’lular için sistem yeni getirilen düzenlemeyle sürdürülecek. Norm ve standart birliğinin yalnızca SSK ve Bağ-Kur’lular için sağlanabildiği, memurlar için farklı durumun yine devam ettiğini, memurların norm ve standart birliği içine alınmadığını, ayrıcalıklı durumlarının devam ettiğini söyleyebiliriz.

BUZAĞILARA ÇOCUKLARDAN 5 KAT FAZLA SÜT YARDIMI
İnsanların çocuklarına 70 TL, memura 133 TL doğum parası veriyoruz ama bir de ineklerin çocukları diyebileceğimiz buzağıların durumları var. 2008 yılında buzağılara verilen para her doğum için 140 TL idi. 2009 yılında da bu rakam melez ırkta 300, saf ırkta 350 TL oldu. SSK ve Bağ-Kur’luların çocuğuna ineklerin çocukları buzağılara 5 kat fazla süt yardımı, süt parası veriliyor.

NE DEĞİŞTİ DE 1.200 TL’DEN 70 TL’YE DÜŞTÜK?
Süt parası belirlenirken hangi kriterlerin esas alınarak hesaplama yapıldığı sorusuna Tezel’in verdiği yanıt şöyle: Bütçe rakamları. Çocuğun önemi yok burada. Ortaya konulacak bilimsel bir kriter yok. Kriter keyfilik. 70 TL’lik süt parasının çocuğa 6 ay boyunca yetmeyeceği aşikar. Çünkü 1 yıllık dönemde 1.200 TL’den 70 TL’ye düşürüldü. Daha 1 yıl önce her doğan çocuk için 1.200 TL vereceğim diyen devlet, şimdi 70 TL vereceğim diyor. Bir yılda ne değişti de 1.200 TL’den 70 TL’ye düştük? Devede kulak tüyü. Her yıl 80 milyar TL’lik bütçesi olan, her yıl 50 milyar TL emekli maaşı, 30 milyar TL sağlık harcaması yapan sosyal güvenlik kuruluşunda 70 TL sütü parası devede kulak.

SÜT PARASINDA NEREDEN NEREYE GELİNDİ?
Tezel, süt parasıyla ilgili farklı rakamların konuşulduğu tartışmalı ve uzun süreci şöyle özetliyor:
Reformun ilk halinde, yasanın 2007 versiyonunda süt parası (emzirme yardımı ya da doğum yardımı da deniyor), SSK’lı doğan bebekler için 50 TL, Bağ-Kur’lular için 0 TL, memurlar için de 125 TL idi. Yasanın ilk halinde bu rakamın az olduğu, süt parasının asgari ücretin üçte biri olmak kaydıyla 6 ay süreyle ödeneceği söylenmişti. Asgari ücreti 600 lira olarak öngörürsek, altı ay süreyle bu rakam 1.200 TL yapacaktı. Ancak yine 2007 Bütçe Kanunu TBMM’de görüşülürken son anda verilen bir önerge ile süt parasının asgari ücretin üçte biri olarak 6 ay süreyle değil de toplamda 360 TL olması öngörüldü. Fakat reform yürürlüğe girince bundan da vazgeçildi. Bu sefer dediler ki; bu para da çok, biz bunu SGK Yönetim Kurulu’na bırakalım.

Tezel’in cenaze yardımı ile ilgili değerlendirmeleri de şöyle: Sosyal güvenlik reformu SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı arasındaki norm ve standart birliği sağlamak amacıyla yapıldı. Yasanın çıktığı tarihte, Bağ-Kur’lu birisi vefat ettiğinde 235 TL cenaze yardımı, SSK’lı vefat ettiğinde 247 TL cenaze yardımı, emekli sandığına mensup biri vefat ettiğinde kendisi için 940, eşi ve yakınları içinse 470 TL kadar cenaze yardımı veriliyordu.

Norm ve standart birliği sağlamak için getirilen yasanın ilk halinde (1.1.2007 günü yürürlüğe girecek olan versiyonunda) her bir SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı çalışanları için 3 asgari ücret karşılığında cenaze yardımı ödenmesi öngörülmüştü. Ancak bu üç asgari ücret karşılığı cenaze yardımı daha yürürlüğe girmemişti ki, 2006 sonunda 2007 yılına ait bütçe görüşmeleri sürerken yapılan bir değişiklik ile cenaze yardımının 3 değil 1 asgari ücret olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Yani daha yasa yürürlüğe girmeden 3 asgari ücretten vazgeçilmişti. Fakat ne hikmetse bu da çok geldi. Daha sonra bu rakamın SGK Yönetim Kurulu’na bırakılacağı yasa metnine geçirildi.

DOĞARKEN DE ÖLÜRKEN DE FARKLI
Yasa daha önce 1.800 TL ya da 1 asgari ücret karşılığı 666 TL’yi kabul etmişken, Yönetim Kurulu bundan daha düşük bir rakamı seçerek SSK’lılar ve Bağ-Kur’lular için cenaze yardımını 289 TL olarak belirledi. Bu rakam 1 Ocak 2009 gününden itibaren geçerli olacak. Norm ve standart birliği için yola çıkan sosyal güvenlik reformu, memurlar için bunu değiştirmedi. Memurlar için cenaze ödeneği Devlet Memurları Kanunu gereğince, kendisi vefat ederse 1.016 lira 60 kuruş, eşi ve çocuğu vefat ederse bunun yarısı olan 508 lira 30 kuruş cenaze yardımı verilecek.

DOĞARKEN KÖTÜ, ÇALIŞIRKEN KÖTÜ, ÖLÜNCE KÖTÜ...
Yeni yasayla çocuklara daha az süt daha az cenaze yardımı parası. Doğarken kötü, çalışırken kötü, ölünce kötü. Sosyal Güvenlik Yasası öyle bir hale getirildi ki, insanlar doğduklarına sevinemiyorlar, yaşadıklarına sevinemiyorlar. Öldüklerinde de aileleri cenazemizi devlet kaldırdı diye sevinemeyecekler.

 

1092
0
0
Yorum Yaz