emeklilikhaber
23 Takipçi | 546 Takip
Kategorilerim

SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri

SGK Askerlik Borçlanması

Emekli Maaşları

Herkese maaş bağlanması

Eksik SGK prim günleri

Askerlik borçlanması hesaplama

Çalışan Emekliler

SSK İlk İşe Giriş Tarihi

Emekli Maaş Zammı

Çalışma Hayatı

5375 Günden Emeklilik

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

5750 Günden Emeklilik

50 Yaşında Emeklilik

5900 Günden Emeklilik

5300 Günden Emeklilik

Dul Aylığı

İkramiye farkı için dava açma

5825 günden emeklilik

Ölüm aylığı talebi

Emekli emlak vergisi öder mi?

56 Yaşında Emeklilik

Emeklilere 100 TL Seyyanen Zam

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Malulen Emeklilik Şartları

5675 Günden Emeklilik

İsteğe Bağlı Sigorta

Erken Emeklilik

Engelli Hakkıyla Emeklilik

Emekli maaş artışları

Haber

TÜFE Artış Oranı

Çifte emeklilik

Kıdem tazminatı hesaplama

Tam emekli ikramiyesi

Emeklilik şartlarının eşitlenmesi

Genel sağlık sigortasında revizyon

5100 Günden Emeklilik

Son 7 Yıl Kuralı

Erken Emekli Olma İhtimali

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

Geriye Dönük Bağ-kur Borçlanması

Sigortasız çalıştırılanlara emeklilik

Düşük prim ödeyerek emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Devlet Memuru

62 Yaşında Emeklilik

Yurtdışı Borçlanması

58 Yaşında Emeklilik

3760 Günden Emeklilik

Polis Emeklilik Hesaplama

49 Yaşında Emeklilik

Doğum Borçlanması

Emeklilik Formülleri

60 Yaşında Emeklilik

SSK Emeklilik Hesaplama

7000 Günden Emeklilik

Memur Emeklileri

Sağlık Yardımı

Bağ-kur Kaydı Olmayanlar

Ek-5 Tarım SSK

Askerlik Borçlanması

Vergi İndirim Belgesi

Yetim Aylığı

Emekli İkramiyesi

3600 Günden Emeklilik

Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

İşsizlik Maaşı

Memur Emeklilik Hesaplama

5000 Günden Emeklilik

Maaş Farkları

Kıdem Tazminatı

9000 Günden Emeklilik

İsteğe Bağlı Bağ-kur

Ev Hanımı Emeklilik

Hizmet Tespit Davası

Karşılaştırmalı Emeklilik Hesaplama

18 ay askerlik borçlanması

Yaş haddinden emeklilik

SSK erken emeklilik

Sigorta başlangıç tarihinin önemi

5075 günden emeklilik

Emekli kız çocuğuna yetim aylığı

Babam ne zaman emekli olur?

Ne zaman emekli olabilirim?

Primi 3600 güne tamamlayıp emeklilik

Vergi indirim belgesini geç almak

4500 günden emeklilik

5450 günden emeklilik

Milli mücadele aylığı

Yıllık izin hesabı

Yüksek kazanç üstünden prim ödeme

Aylık bağlama oranı

SSK yetim aylığı alma şartları

Malul erkek çocuğuna aylık bağlanması

Emekli Sandığı yetim aylığı

Kıdem tazminatı alabilir yazısı

Sosyal güvenlik destek primi

Engelli aylığının kesilmesi

Ödenmeyen yıllık izin ücreti

5525 günden emeklilik

Diğer İçeriklerim (2236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
13 09 2008

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

.... • En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorularınız İçin Yazın:

emeklilikuzman@gmail.com


Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

İki Doğum Yapan Her Kadın Dört Yıl Erken Emekli Olacak mı?

İki Doğum Yapan Her Kadın Sigortalı Dört Yıl Erken Emekli Olacak mı? (1)

 

Yazılı basında emekliliğine dört yıl kalanların doğum borçlanması yaparak dört yıl önce emekli olarak büyük bir fırsat yakaladıklarına ilişkin bir görüş trafiği meydana geldi. Biz de her ne kadar isabetsiz öneriler ve genellemeler içeren bir yazıdan dolayı tekrar gündeme gelen bu hakkı ta dört ay öncesinden 19 Mayıs 2008 tarihli köşemizde ele almış, konu hakkında görüşümüzü “Nasıl ki erkek sigortalılar ilk sigortalılıklarından önce de geçse askerlik hizmetlerini borçlanarak hizmetine saydırabiliyor, öyle de iki doğuma kadar sınırlı olan doğum borçlanmasının sonradan talep edilmiş olsa dahi çalışan annelerce yapılabilmesine bizce hiçbir engel yok” biçiminde belirtmiş olsak da okurlarımızın ısrarlı sorularıyla bir kez daha görüşlerimizi kamuya aktarma ihtiyacı duyduk.

 

Geçmişe Dönük Doğum Borçlanmasının Yasal Koşulları Nelerdir?

SSGSS Kanunuyla 4/a sigortalılarına yani bugünün SSK ve Tarım SSK sigortalılarına iki çocukla sınırlı olarak 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olarak getirilen bir haktır. Bu hakkın koşulları;

 • Çocuğun doğum tarihinden sonra iki yıllık sürede hizmet akdine dayalı olarak çalışmamış olması,
 • Çocuğun yaşaması,
 • Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanma talebinde bulunulması hâlinde, sigortalının bu sürelerde tabi olduğu işyerince belge düzenlenmesi,

 

Gerekiyor.

 

Kadın işçinin işsiz olduğu dönemdeki borçlanma hakkı

Henüz RG’de yayımlanmayan Borçlanma Tebliği’ndeki aykırı hükme rağmen, yayımlanmış bulunan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde böyle bir anlam bulunmaması, benzeri durumda erkeklerin iş yaşamına başlamadan önce yerine getirdikleri askerlik hizmetlerini salt askerlik yaptıklarını belgeleyerek borçlanabiliyor olmaları göz önüne alındığında iki doğuma kadar borçlanmalarının mümkün bulunduğunu, bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 

Zira benzeri durumda erkekler için askerlikleri esnasında herhangi bir işyerinde çalışıyor olmak gibi bir şart aranmıyor.

 

Tebliğin Önemi

Henüz yayımlanmayan Borçlanma Tebliğini önemsiyoruz, çünkü Her ne kadar Tebliğ yasaya ve yönetmeliğe aykırı olamasa da böylesi muğlak bırakılan noktalarda kurumların dar yoruma giderek bireyin aleyhine değerlendirme yoluna gittikleri, bu durumda da yargı yoluna gidenler dışındaki bireylerin mahrumiyetlere uğradıkları da bilinen bir gerçek.

Tebliği çıkaracak kurumların bu duyarlılığın farkında olması, çıkarılacak Tebliğin uygulamaya ket vurmayacak açıklıkta olması, en azından çelişki içermemesi gerekiyor.

 

Memur ve Bağ-Kur’lu Kadınların Doğum Borçlanması Yok

Emekli Sandığı iştirakçisi kadınların ücretli doğum izinlerini müteakiben geçecek bir yıl için aylıksız izin alma ve aylıksız izin aldıkları bu süreleri borçlanma hakları zaten bulunuyor. 

Kadın memurlar zaten aylıksız izinli sayılan bu sürelerin kesenek ve karşılıklarını ödeyip borçlanabiliyorlar.

Bağ-Kur sigortalısı kadın için ise böyle bir hak söz konusu değildi, yeni Kanunla da gelen bir hak söz konusu değil.

 

Bağ-Kur’dan SSK’ya geçişle doğum borçlanması

01.06.2002 tarihi öncesinde ve sigortalılık kapsamında geçmeyen ikişer yıllık boş dönemlerinin hemen öncesinde meydana gelmiş olması koşuluyla 4/b sigortalıları için doğum borçlanmasının bir avantaj olacağı telakki edilebilirse de bunun için kadın Bağ-Kur’lunun şirket ortağıysa şirket ortaklığından ayrılması, yani Bağ-Kur’lu olmasını gerektiren ticari sıfatını da terk etmesi ve ücretli olarak çalışmaya başlaması gerekmektedir.

Yarın da her SSK’lı ve çocuk sahibi kadının doğum borçlanmasıyla emekliliğini dört yıl öne çekebilir mi konusunu örneklerle işlemeye devam edecek, kadın memurların SSK’ya geçerek doğum borçlanmasından yararlanıp yararlanamayacaklarını irdeleyeceğiz.

İki Doğum Yapan Her Kadın Sigortalı Dört Yıl Erken Emekli Olacak mı? (2)


Her SSK’lı doğum borçlanmasıyla dört yıl kazanabilir mi?


 • Kadın SSK sigortalıları için ilk defa sigortalılıklarının 08.09.1999 tarihinden önce olması,
 • Doğumlarının ilk sigortalılık tarihlerinden önce olması,
 • Doğumlardan sonra iki yıl boyunca çalışmamış olması,

Koşullarının tamamı sağlandığında ancak, iki doğum karşılığında dört yıl erken emeklilik mümkün olabilir.


İlk sigortalılık tarihinden sonraki doğum olaylarının borçlanılması da 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların doğum borçlanması da salt gün sayılarını artırır, SSK’dan emeklilik tarihini değiştirmez.


İlk sigortalılığı 1 Ekim 1998 ‘e dayanan, 2 Ocak 1989 ve 2 Eylül 1993 tarihlerinde iki doğum yapan, halen Tarım SSK sigortalılığına devam eden okurum Fatoş BÜYÜK çocukları yaşamışsa her iki doğumunu borçlanıp dört yıl daha önce emekli olabilir.


05.04.1958 doğumlu, 01.01.1990 ilk sigortalılık girişli, 3 bin 780 gün primi olan okurum Fatma Duman iki çocuğu için 9 bin 810 YTL bedel ödeyerek borçlanma yaparsa 05.04.2012 olan yaştan emeklilik tarihi değişmese de borçlanmayı yapar yapmaz normal emekli olabilir.


İlk kez 01.03.1977 tarihinde sigortalı olan, 01.03.1961 doğumlu, 2 bin 500 prim günü olmasına karşın, iki çocuğundan sonra ikişer yıl sigortalılığı bulunmayan okurum Sevgi ÖZEN ise yaştan emeklilik için doğum borçlanmasıyla 3 bin 600 günü tamamlayarak 56 yaşında emekliliğini garantilemiş oluyor. Aksi durumda gerekli bin 100 günü 23.05.2011 tarihine kadar sigortalı geçirse de tamamlayamayacak ve emeklilik yaşı 58’e yükselecekti.


10.03.1964 doğumlu, 17.12.1982 tarihinden itibaren sigortalı olarak halen bin 740 gün primi bulunan, 1 Ekim 2006 tarihinden beri isteğe bağlı SSK sigortalısı olan ve 29.05.1986 doğumlu oğlundan dolayı doğum borçlanması durumunu soran okurum Hacer GUTAVOĞLU ilk sigortalılık tarihinden sonraki bu doğum borçlanmasından dolayı normal emeklilik açısından tabi olduğu yaş değişmeyeceğinden sadece gün kazanacak. 50 yaşını 24.05.2011 tarihinden sonra dolduracağından 3 bin 600 günle emeklilik bakımından tabi olacağı yaş da her halukarda 58 olacağı için doğum borçlanması sadece 3 bin 600 günü daha çabuk doldurmasını sağlayacak. Bu okurum en azından 1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalılık Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceğinden SSK kapsamında değerlendirilecek toplu gün kazanma hakkını kullanmış olacak.

 

Demek ki yaştan etkilenmeyip güne ihtiyacı olanlarla ilk sigortalılıktan önce

gerçekleşmiş doğumların borçlanması durumunda yaş ve dolayısıyla emeklilik öne çekilmiş olurken, yaştan emeklilik durumunda yaşı beklemek zorunda olanlar için doğum borçlanması ekstra bir anlam ifade etmiyor.

 

Memuriyetten SSK’ya geçip doğum borçlanması yapmak akıllıca değil

4/c sigortalıları yani memurlar içinse bu yolu önermeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Zira memurların birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emekli ikramiyesine hak kazanarak emekli olabilmesi için son defa T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevler için prim ya da kesenek yatırmış olması gerekiyor.


Yani memuriyetinden önce doğum yapmış olsa bile kadın memura doğum borçlanmasıyla dört yıl önce emekli olacağı –isabetli olmayan- önerisini sunmak aynı zamanda emekli ikramiyesini yakmayı önermek anlamına da geliyor. Hem en az 20-50 bin YTL arasında tutacak ikramiyeyi kaybetmek hem de dört yıllık borçlanma bedeli olarak en az 9 bin 810 YTL borçlanma bedeli ödemek, karşılığında dört yıl erken emekli olunsa bile tercih edilecek bir yol değildir. Memuriyeti esnasında doğum nedeniyle iki yıl aylıksız izin almış olması zaten mümkün olmadığından bu durumda iki yıllık doğum borçlanması yapmak da söz konusu değil.


18 yıllık memur olduğunu belirten okurum Ziynet ŞENKAL’ın yaptığı iki doğumu 18 yıllık memuriyetinin öncesinde yapmış olsa dahi, borçlanması önce istifa edip en az bir günlüğüne SSK’lı olmasına bağlı. Okurum bin 260 günden az SSK primi ödemiş olması durumunda yine Emekli Sandığı’ndan emekli olacak olsa bile bu defa ikramiyesini yakmış olacağından doğum borçlanması yapması ona faydadan çok zarar verecektir. Bu nedenle kadın memurlara bu yolu kesinlikle önermiyoruz.-Bitti-

349
0
0
Yorum Yaz
SGK EMEKLİLİK REHBERİ
 1. Son 300 Haber
 2. Emeklilik Soru Cevap
 3. 81 SGK İl Müdürlüğü
 4. SGK Bilgi Bankası
 5. Kadınların SSK emeklilik şartları
 6. Erkeklerin SSK emeklilik şartları
 7. Kıdem tazminatı hesabı
 8. SSK kodları
 9. Bağ-kur tahsis emeklilik
 10. Bağ-kur prim borçları ve ödemeleri
 11. Emekli Sandığı Soru Cevap
 12. Yurtdışı Borçlanması
 13. Askerlik Borçlanması
 14. İsteğe bağlı sigortalılık
 15. Yabancı Ülkelerdeki Ataşelikler ve Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşları
 16. Bağ-kur emekli aylığı
 17. 5510 sayılı yasa
 18. Fiili hizmet zammı
 19. Genel Sağlık Sigortası
 20. Evlenme yardımı
 21. e-devlet Uygulaması
 22. Vergi Dilekçematik
 23. Bağ-kur Malülen Emeklilik
 24. Bağ-kur Dul ve Yetim Aylıkları
 25. SSK yaşlılık aylığı