emeklilikhaber
23 Takipçi | 546 Takip
Kategorilerim

SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri

SGK Askerlik Borçlanması

Emekli Maaşları

Herkese maaş bağlanması

Eksik SGK prim günleri

Askerlik borçlanması hesaplama

Çalışan Emekliler

SSK İlk İşe Giriş Tarihi

Emekli Maaş Zammı

Çalışma Hayatı

5375 Günden Emeklilik

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

5750 Günden Emeklilik

50 Yaşında Emeklilik

5900 Günden Emeklilik

5300 Günden Emeklilik

Dul Aylığı

İkramiye farkı için dava açma

5825 günden emeklilik

Ölüm aylığı talebi

Emekli emlak vergisi öder mi?

56 Yaşında Emeklilik

Emeklilere 100 TL Seyyanen Zam

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Malulen Emeklilik Şartları

5675 Günden Emeklilik

İsteğe Bağlı Sigorta

Erken Emeklilik

Engelli Hakkıyla Emeklilik

Emekli maaş artışları

Haber

TÜFE Artış Oranı

Çifte emeklilik

Kıdem tazminatı hesaplama

Tam emekli ikramiyesi

Emeklilik şartlarının eşitlenmesi

Genel sağlık sigortasında revizyon

5100 Günden Emeklilik

Son 7 Yıl Kuralı

Erken Emekli Olma İhtimali

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

Geriye Dönük Bağ-kur Borçlanması

Sigortasız çalıştırılanlara emeklilik

Düşük prim ödeyerek emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Devlet Memuru

62 Yaşında Emeklilik

Yurtdışı Borçlanması

58 Yaşında Emeklilik

3760 Günden Emeklilik

Polis Emeklilik Hesaplama

49 Yaşında Emeklilik

Doğum Borçlanması

Emeklilik Formülleri

60 Yaşında Emeklilik

SSK Emeklilik Hesaplama

7000 Günden Emeklilik

Memur Emeklileri

Sağlık Yardımı

Bağ-kur Kaydı Olmayanlar

Ek-5 Tarım SSK

Askerlik Borçlanması

Vergi İndirim Belgesi

Yetim Aylığı

Emekli İkramiyesi

3600 Günden Emeklilik

Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

İşsizlik Maaşı

Memur Emeklilik Hesaplama

5000 Günden Emeklilik

Maaş Farkları

Kıdem Tazminatı

9000 Günden Emeklilik

İsteğe Bağlı Bağ-kur

Ev Hanımı Emeklilik

Hizmet Tespit Davası

Karşılaştırmalı Emeklilik Hesaplama

18 ay askerlik borçlanması

Yaş haddinden emeklilik

SSK erken emeklilik

Sigorta başlangıç tarihinin önemi

5075 günden emeklilik

Emekli kız çocuğuna yetim aylığı

Babam ne zaman emekli olur?

Ne zaman emekli olabilirim?

Primi 3600 güne tamamlayıp emeklilik

Vergi indirim belgesini geç almak

4500 günden emeklilik

5450 günden emeklilik

Milli mücadele aylığı

Yıllık izin hesabı

Yüksek kazanç üstünden prim ödeme

Aylık bağlama oranı

SSK yetim aylığı alma şartları

Malul erkek çocuğuna aylık bağlanması

Emekli Sandığı yetim aylığı

Kıdem tazminatı alabilir yazısı

Sosyal güvenlik destek primi

Engelli aylığının kesilmesi

Ödenmeyen yıllık izin ücreti

5525 günden emeklilik

Diğer İçeriklerim (2236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (23)
12 11 2008

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

.... • En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorularınız İçin Yazın:

emeklilikuzman@gmail.com


Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

İşsizlik maaşı alabilmek için kaç gün prim gerekiyor ?

Ali TEZEL
alitezel@alitezel.com
 
İşsizlik ödeneği için 600 gün gerekiyor  

 

 
Ben 29.10.2007 tarihinde Yazakı Wring Cable System Fabrikası’nda işçi olarak çalışmaya başladım. Kriz sebebiyle işçi çıkarmaları oldu. Beni de 20 günlük ücretli izine çıkardılar. Büyük ihtimalle izin sonunda işten çıkaracaklar. Şu an Türk-Metal Sendikası’na bağlıyız. Son 3 yıl içinde 600 günden fazla sigorta ödemem var. (Daha önce başka bir işte çalışmıştım) Ancak, son 4 ay içinde ücretsiz izine çıkardıklarında sigorta primlerimiz ödenmedi. Ben bu durumda işten çıkarıldığımda işsizlik maaşından yaralanabilir miyim? Ne gibi haklar talep edebilirim?

 Neşe

Sayın okurum, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’inci maddesi gereğince, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ücretsiz izin 120 güne dahil edilmez

Sizin son 120 günün hesabı içinde 4 aylık yani 120 günlük ücretsiz izniniz var ama bu işsizlik ödeneği almanıza engel değildir. Çünkü, hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar,

ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınacak ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmayacaktır.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ödenecek para 255 ila 510 YTL arasında

Verilecek ödenek ise günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Yani, aylık işsizlik ödeneği asgari ücretin (638,70) yüzde 40’ı olan 255 ila 510 YTL arasında olacaktır.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

SGK’da İs Kanunu’nu bilen kimse yok mu?

SayIn Ali Tezel, 28 Eylül’de yayınlanan SGK “Aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna verilmesine ve primlerin ödenme sürelerine ilişkin tebliğ”in 2-c bendinde sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için, prime esas kazançları üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeyeceğinden şeklinde düzenlenmiştir.

2008 Ekim ayı .xml dosya transferi yaptığımızda “Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi”nden yıllık izin gün ve matrahının kaldırılmış olduğuna dair “5510 sayılı Kanun gereği 2008 EKİM ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yıllık ücretli izin sürelerinden de kısa vadeli sigorta kolları primi kesileceğinden yıllık ücretli izin bölümü kaldırılmıştır.” mesajı ile karşılaştık. Tebliğin 2-c bendi ile çelişen bu durum hakkında ivedilikle bilgi verilmesi hususunu arz ederim. Hikmet Yılmaz-Tüpraş

Hikmet Bey, bahsettiğiniz tebliğ doğruyu ifade etmektedir. Yani, yıllık ücretli izinde olan çalışanlardan eski adıyla işkazası-meslek hastalığı yeni adı kısa vadeli sigorta primi alınmaması gerekmektedir. Bunun yasal dayanağı da 4857 sayılı İş Kanunu’dur ki 61’inci maddesine göre;”Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur” hükmü mevcuttur.

Ancak, SGK’nın yöneticilerinin hem sosyal güvenlik mevzuatı hem de iş hukuku ile alakaları olmadığı için hatalı işlem yaptık zannettiler ve şimdi tebliğin o bölümünü değiştirmeye ve yıllık ücretli izindeki işçiden de tam prim almaya çalışıyorlar. Kendilerine buradan, iş kazaları ile meslek hastalıkları primi yerine getirilen, kısa vadeli sigorta priminin yıllık ücretli işçilerden alınmaması uyarısını yapıyorum umarım dinlerler.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Konya ASML’liler

Dört yıl boyunca yatılı olarak okuduğumuz Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi mezunları halen okul müdürleri olan Mustafa Yaman ve okulun beynelmilel temsilcisi Vahit Ateş ile birlikte İzmir Balçova Termal Otel’de pilav günü düzenlemişler. Hepinizi de 21 ve 22 Kasım günlerinde bekliyorlar, üstelik ücret de istemiyoruz diyorlar. Gelmek isteyenler Vahit Ateş’in İş Bankası Boğazlıyan (5921) şubesindeki 0229062 numaralı hesabına 10 YTL göndersinler ki geleceklerin sayısı belli olsun.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Etibank’ın personel evrakları yok olmuş

06.11.2008 günü bu köşeden “Başbakanlık (Hazine) ve Emlak Bankası vatandaşla dalga geçiyor” başlıklı yazımıza cevap geldi. Yok yok yazıda ismi geçen kurumlardan tek ses yok ama Etibank’ın ismini gizli tutmamızı isteyen bir Etibank müfettişi durumun ne olduğunu anlatmış. Bakın ne diyor? “Etibank Bankacılık A.O. Özelleştirme İdaresi tarafından 1998 yılında Dinç Bilgin grubuna satıldı. 2001 bankacılık krizinde de bankaya TMSF tarafından el konuldu ve önceki adı Bayındırbank A.Ş. şimdiki adı Fonbank A.Ş. (Büyükdere caddesi No:143 Esentepe/İst) olan bankaya aktif ve pasifleriyle birlikte devredildi. Etibank A.Ş., Kentbank A.Ş., Sümerbank A.Ş. Egebank A.Ş., Toprakbank A.Ş., Esbank A.Ş. İktisatbank A.Ş. ile Bayındırbank A.Ş. de KEY kesintileri yapıldığı sırada çalışanların, KEY ödemeleriyle ilgili itiraz mercii Fonbank A.Ş. dir.

Ancak Etibank A.Ş. özelleştirilirken personelle ilgili tüm arşiv ve kayıtları Dinç Bilgin grubuna devredilmiş (son derece büyük hata), bu tür belgelerin ne işe yaradığı konusunda en ufak bilgisi olmayanlar ise bu belgeleri imha etmişler. Özetleyecek olursak başvuru mercii TMSF’na bağlı Birleşik Fon Bankası A.Ş. olmasına karşılık yazınızda belirttiğiniz Etibank Bankacılık A.O. mensubu şahsın KEY ödemeleriyle ilgili bu kurumda da bir belgeye rastlanılmayacaktır...”. Eski bir meslektaşım olan bu müfettiş kardeşime durumu açıkladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu durumda İzmir’den Şükran Bebitoğlu ablamız, son olarak bir de yazının içinde geçen Fonbank A.Ş. adresine de dilekçe gönder. Sonuç alamazsanız o zaman size mahkeme yolları gözüküyor.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kısa...kısa...


Cemal Üsküplü-Balıkesir-Bağ-Kur’lusunuz ve işyerindeki patlama sonrasında iki eliniz de yanarak iş kazası geçirmişsiniz. Durumu 3 iş günü içinde SGK’ya yazı ile bildiriniz. Yeni Kanun gereğince istirahatli kaldığınız süre boyunca SGK size geçici işgöremezlik ödeneği yani yevmiye verecek. Elinizde hasar kalırsa ve yüzde 10’u aşarsa bir de ömür boyunca size sürekli işgöremezlik geliri de verilecek.


İmihan Özdemir- Kasım 2007’den beridir isteğe bağlı Bağ-Kur’lu olarak ayda 85 YTL prim öderken, bu aydan itibaren ödemeniz gereken rakam en az 204 YTL oldu. Maddi imkanlarınız yeterli değilse evde oya yapan kadınlar gibi gelir vergisinden muaf olduğunuzu belgeleyerek ayda 15 gün yani ayda 102 YTL prim ödeyebilirsiniz.

AKŞAM

4278
0
0
Yorum Yaz
SGK EMEKLİLİK REHBERİ
 1. Son 300 Haber
 2. Emeklilik Soru Cevap
 3. 81 SGK İl Müdürlüğü
 4. SGK Bilgi Bankası
 5. Kadınların SSK emeklilik şartları
 6. Erkeklerin SSK emeklilik şartları
 7. Kıdem tazminatı hesabı
 8. SSK kodları
 9. Bağ-kur tahsis emeklilik
 10. Bağ-kur prim borçları ve ödemeleri
 11. Emekli Sandığı Soru Cevap
 12. Yurtdışı Borçlanması
 13. Askerlik Borçlanması
 14. İsteğe bağlı sigortalılık
 15. Yabancı Ülkelerdeki Ataşelikler ve Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşları
 16. Bağ-kur emekli aylığı
 17. 5510 sayılı yasa
 18. Fiili hizmet zammı
 19. Genel Sağlık Sigortası
 20. Evlenme yardımı
 21. e-devlet Uygulaması
 22. Vergi Dilekçematik
 23. Bağ-kur Malülen Emeklilik
 24. Bağ-kur Dul ve Yetim Aylıkları
 25. SSK yaşlılık aylığı